DOŁĄCZ DO DRUŻYNY WILFREDO LEONA

1 rok temu | 05.10.2022, 14:23
DOŁĄCZ DO DRUŻYNY WILFREDO LEONA

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych treningów siatkarskich pod nazwą „Dołącz do drużyny Wilfredo Leona”. Zajęcia będą odbywać się w  środy o godzinie 16:15 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu.  Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo biuro@akademialeona.pl. Podsumowaniem projektu będzie zaplanowany na grudzień Turniej Mikołajkowy.

Zajęcia pozalekcyjne to świetna forma rozwijania zainteresowań dzieci w czasie wolnym. Służą też zaspokajaniu szeregu potrzeb psychospołecznych, bardzo ważnych z wychowawczego punktu widzenia. W trakcie zajęć dzieci nie tylko regenerują siły i bawią się, ale jednocześnie poznają otaczającą je rzeczywistość, kształtują swoje przekonania, nawyki i zachowania, uczą się pełnić różne role społeczne, nabierają doświadczeń życiowych w szerokim zakresie. Uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno – sportowych, to niezwykle wartościowy sposób spędzania wolnego czasu. Zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej obejmuje zakres szeroko rozumianego wychowania, które rozumie się jako coś, co może być korzystne i pożądane w toku całego ludzkiego życia. Sport i rekreacja powinny być ważnym składnikiem nowoczesnego stylu życia, wyrywającego ucznia z bierności, z zasiedzenia, lęku przed światem, przed nowymi doświadczeniami i warunkami życia. Wysiłek fizyczny powinien być okazją do zmiany zachowań, zaspokajania potrzeb intelektualnych, społecznych, estetycznych, sportowych i wielu innych.

Dołącz do drużyny Wilfredo Leona to projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

Udostępnij