Plan Treningowy

👉 Grupa 4-6 lat: zajęcia ogólnorozwojowe raz w tygodniu po 45 minut z rodzicami. Celem tych zajęć jest wprowadzenie sportowej rywalizacji w formie zabawy, nauczenie dzieci poprawnego wykonywania ćwiczeń, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. Treningi dla najmłodszych będą łączyć zespołowe gry i zabawy z piłką z elementami gimnastyki, treningu siłowego (dostosowanego do wieku!), a nawet rytmiki czy tańca. 

👉 Grupa 7-9 lat: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami siatkarskimi dwa razy w tygodniu po 90 minut. Celem tych zajęć jest dalsze doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci i ich sprawności poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe w grupach. Na tym etapie zaczynają się także pojawiać elementy techniki siatkarskiej. 

👉 Grupa 10-14 lat: zajęcia ogólnorozwojowe i siatkarskie dwa razy w tygodniu po 90 minut. W tej grupie siatkówka staje się dominującą częścią treningów. Ćwiczenia ogólnorozwojowe są jednak wciąż ważnym elementem zajęć. Na tym etapie możliwy jest podział na grupy o niższym i wyższym poziomie zaawansowania w zależności od umiejętności siatkarskich.